Financiële steun Yezidi

We vragen om je financiële steun voor trainingen in Duhok en Erbil (Iraaks-Koerdistan).

Zoals bekend zijn in Irak, door toedoen van veel oorlogsgeweld, laatstelijk door I.S., veel kinderen en volwassenen getraumatiseerd.

Met name de Yezidi gemeenschap is ernstig getroffen. Op verzoek van de Emma OrganizationSeed Organization en het psychotrauma programma van de universiteit van Duhok is onze stichting gevraagd ter plaatse hulpverleners te trainen in Art therapy & Trauma. Het uit te voeren programma bestaat uit een 5-daagse training “Art Therapy and Trauma” en een follow-up training (advanced) van 5 dagen na ongeveer vier maanden voor de Emma Organization. Daarnaast zal door een trainer seminars worden gegeven aan de universiteit van Duhok in het programma Psychologie en Trauma. Prof. Dr. Jan Kizilhan* heeft dit programma bij de universiteit van Duhok opgezet. Hij heeft daarnaast een programma in Duitsland ontwikkeld waar Yezidi vrouwen worden behandeld die het slachtoffer waren van verkrachting en slavernij door I.S.

Op verzoek van SEED organisatie  zal  een trainer mee denken over het ontwikkelen en opzetten van een programma om kinderen en jongeren die door I.S. zijn geïndoctrineerd te de-radicaliseren. Al met al zullen mogelijk drie trainers zich gaan inzetten om hun kennis en ervaring over te brengen aan de locale hulpverleners. Deze locale hulpverleners kunnen met de opgedane kennis de locale bevolking gaan helpen.

De Hijman Degen Foundation/Art Therapy International werd opgericht in 2006 door psychiater Johan Lansen met als doel mensen te helpen om te gaan met psychologisch trauma geleden door natuurrampen, oorlog of vervolging.

Dit doen we door middel van Art Therapy. Om dit doel te bereiken werd een klein aantal ervaren en gespecialiseerde therapeuten geselecteerd om het praktische werk te doen. Ze staan bekend als Art Therapy International. De stichting heeft een ANBI status. (algemeen nut beogende instelling). Om de activiteiten van Art Therapy International te kunnen voortzetten, zijn we afhankelijk van donaties en sponsoring door particulieren en (hulp) organisaties. De totale kosten voor bovenstaande projecten zijn begroot op € 15.000,-. Voor dit bedrag worden tekenmaterialen ter plaatse ingekocht, hand-outs en handboeken aangeboden, de reis en het verblijf van de trainers betaald. Het bestuur en haar adviseurs werken onbezoldigd voor de stichting. Onze stichting heeft helaas niet zo’n groot bedrag in kas.

Daarom vragen wij je om dit project te steunen met een bijdrage.

Je bijdrage zal ten goede komen aan de lokale bevolking.

Als je ons wil steunen, danken wij je daarvoor en zullen je een verslag toesturen van onze ervaringen in Irak.

Fiety Meijer-Degen, adviseur & trainer

Willem van den Broek, penningmeester

Bankrekening van de stichting:

NL72INGB0004541234

t.n.v. Hijman Degen Stichting

P.C.Hooftlaan 8

3818 HG Amersfoort